LEADER
Strategia de Dezvoltare Locală V1
Modificări SDL 2014 V2
Modificări SDL 2014 V3
Modificări SDL 2014 V4
PROIECTE LEADER TARA NASAUDULUI CONTRACTATE
BROSURA REZULTATE SDL 2015
Membrii GAL
Echipa tehnică
Animarea teritoriului
Cooperare
Galerie foto

Spot publicitar GAL

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerPlan achizitii publice proiect 19.4/2016
Programul achizitiilor publice proiect 19.4 - 2016-2019

Cooperare

COOPERARE
Participarea Grupurilor de Acţiune Locală la proiecte de cooperare

În cadrul axei LEADER, cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experienţele locale pentru îmbunătăţirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informaţii şi idei noi, de a face schimb de experienţă şi de a învăţa din experienţa altor regiuni sau ţări, pentru a stimula şi sprijini inovaţia, pentru dobândire de competenţe şi îmbunătaţirea lor.

Măsura 3.4.
Sprijinirea proiectelor de cooperare

Corespondenţa cu măsurile PNDR:
Tipuri de activităţi specifice Măsurii 421 ,,Sprijinirea proiectelor de cooperare”

 „Agricultură şi turism în “Colinele Prahovei” şi “Ţara Năsăudului,,

Valoarea finanţării nerambursabile: 5.000 euro; contractul de finanţare a fost semnat de GAL Colinele Prahovei şi derulat în parteneriat cu GAL Ţara Năsăudului care a participat cu cofinanţare la acesta.

Descriere şi rezultate proiect:

Proiectul a vizat împărtăşirea unor experienţe şi organizarea unor acţiuni comune în cele două teritorii. Un număr de 30 persoane au beneficiat de cursuri de instruire organizate în comun în următoarele domenii: legumicultură şi apicultură, turism rural şi creşterea animalelor.
Au fost organizate vizite la afaceri de succes în cele două teritorii care au acoperit o gamă largă de subiecte: cultivarea legumelor, fabricarea brânzeturilor tradiţionale şi a pălincii, apicultură şi creşterea animalelor, piscicultură, meşteşuguri şi tradiţii locale.
Manageri de proiect din cele două teritorii au discutat despre strategii viitoare de cooperare şi promovare a teritoriului şi de comun acord s-au organizat expoziţii cu vânzare de produse la două târguri în cele două teritorii.
O broşură de prezentare a producătorilor locali, inclusiv cu câteva reţete de produse tradiţionale a completat activităţile proiectului.

Copyright(c) 2012-2016 Ţara Năsăudului.   
All rights reserved.