LEADER
Strategia de Dezvoltare Locală V1
Modificări SDL 2014 V2
Modificări SDL 2014 V3
Modificări SDL 2014 V4
PROIECTE LEADER TARA NASAUDULUI CONTRACTATE
BROSURA REZULTATE SDL 2015
Membrii GAL
Echipa tehnică
Animarea teritoriului
Cooperare
Galerie foto

Spot publicitar GAL

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerPlan achizitii publice proiect 19.4/2016
Programul achizitiilor publice proiect 19.4 - 2016-2019
Leader.png

MĂSURA 3.2.

Sprijinirea acţiunilor de recreere şi cu caracter sportiv

Măsura similară din PNDR

Măsura 322: „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populaţia rurala si punerea în valoare a moştenirii rurale”

Obiectivul general al măsurii

Susţine  amenajarea unor spaţii publice pentru recreere şi implicarea populaţiei rurale în activităţi cu caracter sportiv

Beneficiarii măsurii

Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare;
ONG-uri  definite conform legislaţiei naţionale în vigoare;
ADI-uri: asociaţii de dezvoltare intercomunitară realizate între comune;

Investiţii eligibile

- Amenajarea unor spaţii publice de recreere: parcuri, spaţii de joacă pentru copii, miniterenuri de sport, piste de bicicletă;
- Amenajarea unor spaţii pentru promenadă;

Suma nerambursabilă totală

 

504.000 euro

Suma maximă nerambursabilă pentru un proiect

 

42.000 euro

Suma minimă a unui proiect

5000 euro

Formulare pentru întocmirea proiectului

Vor fi luate în considerare toate criteriile de eligibilitate din ghidul Măsura 322: „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populaţia rurala si punerea în valoare a moştenirii rurale” versiunea 4 disponibil pe www.apdrp.ro
Se va folosi cererea de finanţare aferentă Măsurii 322
NOTĂ: Nu sunt eligibile proiectele care vizează alt teritoriu rural decât cel al GAL.

Evaluarea proiectelor

Se folosesc pentru evaluare 3 tipuri de formulare specifice Măsurii 322 în care se încadrează proiectul:

  1. Formularul pentru conformitate: dovada existenţei tuturor documentelor de proiect solicitate legal întocmite. – verifică experţii GAL şi cei ai APDRP
  2. Formularul pentru eligibilitate: proiectul corespunde cu cerinţele tehnice de finanţare – verifică experţii GAL şi cei ai APDRP
  3. Formularul pentru selecţie: punctajul care îl obţine aplicând criterii de selecţie generale şi locale – verifică experţii GAL şi Comitetul de Selecţie al GAL.

Finanţarea şi implementarea proiectelor

Comitetul de selecţie al proiectelor selectează proiectul
Centrul Regional de Plăţi Dezvoltare Rurală şi Pescuit îl evaluează tehnic în vederea încheierii contractului
Implementarea o face beneficiarul proiectului

 


Copyright(c) 2012-2016 Ţara Năsăudului.   
All rights reserved.