LEADER
Strategia de Dezvoltare Locală V1
Modificări SDL 2014 V2
Modificări SDL 2014 V3
Modificări SDL 2014 V4
PROIECTE LEADER TARA NASAUDULUI CONTRACTATE
BROSURA REZULTATE SDL 2015
Membrii GAL
Echipa tehnică
Animarea teritoriului
Cooperare
Galerie foto

Spot publicitar GAL

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerPlan achizitii publice proiect 19.4/2016
Programul achizitiilor publice proiect 19.4 - 2016-2019
Leader.png

MĂSURA 2.1.

Punerea în valoare a resurselor şi atracţiilor turistice, culturale şi naturale.

Măsura similară din PNDR

Măsura 313: Încurajarea activităţilor turistice

Obiectivul general al măsurii

De dezvoltare a activităţilor turistice din mediul rural prin punerea în valoare a potenţialului turistic si realizarea unui turism competitiv.

Beneficiarii măsurii

Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare;
ONG-uri  definite conform legislaţiei naţionale în vigoare;
ADI-uri: asociaţii de dezvoltare intercomunitară realizate între comune;

Investiţii eligibile

i. construirea, modernizarea şi dotarea centrelor locale de informare în scopul promovării, prezentării şi vizitării turistice;
ii. dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistică din spaţiul rural, conectate la sistemele regionale şi naţionale;
iii. amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică, etc.;
iv. investiţii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu ecartament îngust, a amenajărilor complementare acestora (ex: construcţii, plan înclinat,etc.), recondiţionarea echipamentelor şi utilajelor;
v. investiţii legate de înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, al ,,olăritului”, al „cioplitorilor în lemn”, etc.).
vi. Elaborarea de materiale promoţionale, precum prima editare a materialelor în scopul promovării acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare, hărți, planuri ale localităților, ghiduri turistice, CD-uri, DVD-uri, postere, website-uri informare și/ sau promovare.

Suma nerambursabilă totală

 

540.000 euro

Suma maximă nerambursabilă pentru un proiect

 

110.000 euro

Suma minimă a unui proiect

5000 euro

Formulare pentru întocmirea proiectului

Vor fi luate în considerare toate criteriile de eligibilitate din ghidul Măsura 313: Încurajarea activităţilor turistice versiunea 16 martie 2012 disponibil pe www.apdrp.ro
Se va folosi cererea de finanţare/memoriul justificativ aferent Măsurii 313
NOTĂ: Nu sunt eligibile proiectele care vizează alt teritoriu rural decât cel al GAL.

Evaluarea proiectelor

Se folosesc pentru evaluare 3 tipuri de formulare specifice Măsurii 313 în care se încadrează proiectul:

  1. Formularul pentru conformitate: dovada
    existenţei tuturor documentelor de proiect solicitate legal întocmite. – verifică experţii GAL şi cei ai APDRP
  2. Formularul pentru eligibilitate: proiectul corespunde
    cu cerinţele tehnice de finanţare- verifică experţii GAL şi cei ai APDRP
  3. Formularul pentru selecţie: punctajul care îl
    obţine aplicând criterii de selecţie generale şi locale – verifică experţii GAL şi Comitetul de Selecţie al GAL

Finanţarea şi implementarea proiectelor

Comitetul de selecţie al proiectelor selectează proiectul
Centrul Regional de Plăţi Dezvoltare Rurală şi Pescuit îl evaluează tehnic în vederea încheierii contractului
Implementarea o face beneficiarul proiectului

 


Copyright(c) 2012-2016 Ţara Năsăudului.   
All rights reserved.