LEADER
Strategia de Dezvoltare Locală V1
Modificări SDL 2014 V2
Modificări SDL 2014 V3
Modificări SDL 2014 V4
PROIECTE LEADER TARA NASAUDULUI CONTRACTATE
BROSURA REZULTATE SDL 2015
Membrii GAL
Echipa tehnică
Animarea teritoriului
Cooperare
Galerie foto

Spot publicitar GAL

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerPlan achizitii publice proiect 19.4/2016
Programul achizitiilor publice proiect 19.4 - 2016-2019
Leader.png

MĂSURA 2.2.

Construirea , dezvoltarea şi modernizarea facilităţilor de cazare

Măsura similară din PNDR

Măsura 313: Încurajarea activităţilor turistice

Obiectivul general al măsurii

Susţinerea activităţii de agroturism la nivel de GAL

Beneficiarii măsurii

Persoane fizice: care se vor autoriza ca Persoane fizice autorizate sau Întreprinderi individuale
NOTĂ: Având în vedere faptul că activitatea de agroturism este o activitate practicată de membrii unei gospodării agricole, beneficiarii eligibili pentru acest tip de investiţii vor fi doar cei care sunt sau vor fi organizaţi conform OUG 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

Investiţii eligibile

  • Construire şi dotare de agropensiuni

Notă: pentru investiţiile în agroturism, structura de primire turistică, nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum o margaretă. Conform normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistică, structurile de primire agroturistică vor avea maximum 8 camere. În cardul pensiunilor agroturistice trebuie să se desfăşoare cel puţin o activitate legată de agricultură, creşterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi,etc. In cazul pensiunilor agroturistice (construcție nouă), la momentul aplicării, solicitantul va avea domiciliul în locația/gospodăria/comuna respectivă, iar la momentul finalizării investiției,
beneficiarul trebuie să domicilieze permanent în locația/gospodăria în care s-a înființat pensiunea agroturistică (fie în aceeași clădire, fie în clădire independentă).

Suma nerambursabilă totală

 

224.000 euro

Suma maximă nerambursabilă pentru un proiect

 

28.000 euro
NOTĂ: Finanţarea nerambursabilă reprezintă 85% din suma totală a unui proiect restul de 15% va fi suportat de beneficiar în bani.

Suma minimă a unui proiect

5000 euro

Formulare pentru întocmirea proiectului

Vor fi luate în considerare toate criteriile de eligibilitate din ghidul Măsura 313: Încurajarea activităţilor turistice versiunea 16 martie 2012 disponibil pe www.apdrp.ro
Se va folosi cererea de finanţare/memoriul justificativ aferent Măsurii 313
NOTĂ: Nu sunt eligibile proiectele care vizează alt teritoriu rural decât cel al GAL.

Evaluarea proiectelor

Se folosesc pentru evaluare 3 tipuri de formulare specifice Măsurii 313 în care se încadrează proiectul:

  • Formularul pentru conformitate: dovada existenţei tuturor documentelor de proiect solicitate legal întocmite. – verifică experţii GAL şi cei ai APDRP
  • Formularul pentru eligibilitate: proiectul corespunde cu cerinţele tehnice de finanţare-– verifică experţii GAL şi cei ai APDRP
  • Formularul pentru selecţie: punctajul care îl obţine aplicând criterii de selecţie generale şi locale – verifică experţii GAL şi Comitetul de Selecţie al GAL

Finanţarea şi implementarea proiectelor

Comitetul de selecţie al proiectelor selectează proiectul
Centrul Regional de Plăţi Dezvoltare Rurală şi Pescuit îl evaluează tehnic în vederea încheierii contractului
Implementarea o face beneficiarul proiectului

 


Copyright(c) 2012-2016 Ţara Năsăudului.   
All rights reserved.