LEADER
Strategia de Dezvoltare Locală V1
Modificări SDL 2014 V2
Modificări SDL 2014 V3
Modificări SDL 2014 V4
PROIECTE LEADER TARA NASAUDULUI CONTRACTATE
BROSURA REZULTATE SDL 2015
Membrii GAL
Echipa tehnică
Animarea teritoriului
Cooperare
Galerie foto

Spot publicitar GAL

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerPlan achizitii publice proiect 19.4/2016
Programul achizitiilor publice proiect 19.4 - 2016-2019
Leader.png

MĂSURA 2.3.

Dezvoltarea structurilor comune pentru dezvoltarea turismului

Măsura similară din PNDR

Măsura 313: Încurajarea activităţilor turistice

Obiectivul general al măsurii

Susţinerea activităţii de recreaţionale la nivel de GAL

Beneficiarii măsurii

Micro - întreprinderi
Persoane fizice: care se vor autoriza ca Persoane fizice autorizate sau Întreprinderi individuale

Investiţii eligibile

Investiţii private în infrastructura turistică de agreement independentă sau dependentă de structura de primire turistică precum:

  • amenajări de ştranduri şi piscine,
  • achiziţionare de mijloace de transport tradiţionale pentru plimbări,
  •  trasee pentru echitaţie, inclusiv prima achiziţie de cai în scop turistic (cu excepţia celor pentru curse şi competiţii) şi asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componentă a proiectului),
  • rafting, etc.

Suma nerambursabilă totală

 

70.000 euro

Suma maximă nerambursabilă pentru un proiect

 

14.000 euro
NOTĂ: Finanţarea nerambursabilă reprezintă 85% din suma totală a unui proiect restul de 15% va fi suportat de beneficiar în bani.

Suma minimă a unui proiect

5000 euro

Formulare pentru întocmirea proiectului

Vor fi luate în considerare toate criteriile de eligibilitate din ghidul Măsura 313: Încurajarea activităţilor turistice versiunea 16 martie 2012 disponibil pe www.apdrp.ro
Se va folosi cererea de finanţare/memoriul justificativ aferent Măsurii 313
NOTĂ: Nu sunt eligibile proiectele care vizează alt teritoriu rural decât cel al GAL.

Evaluarea proiectelor

Se folosesc pentru evaluare 3 tipuri de formulare specifice Măsurii 313 în care se încadrează proiectul:

  • Formularul pentru conformitate: dovada existenţei tuturor documentelor de proiect solicitate legal întocmite. – verifică experţii GAL şi cei ai APDRP
  • Formularul pentru eligibilitate: proiectul corespunde cu cerinţele tehnice de finanţare-– verifică experţii GAL şi cei ai APDRP
  • Formularul pentru selecţie: punctajul care îl obţine aplicând criterii de selecţie generale şi locale – verifică experţii GAL şi Comitetul de Selecţie al GAL

Finanţarea şi implementarea proiectelor

Comitetul de selecţie al proiectelor selectează proiectul
Centrul Regional de Plăţi Dezvoltare Rurală şi Pescuit îl evaluează tehnic în vederea încheierii contractului
Implementarea o face beneficiarul proiectului

 


Copyright(c) 2012-2016 Ţara Năsăudului.   
All rights reserved.